Skip to main content

TIỆC CƯỚI

Sức chứa : 50-400

SỨC CHỨA

Loại phòng Diện tích Cocktail Phim Phòng học Hình chữ V Tiệc
Ocean Ballroom 335 m2 350 300 250 100 220
Ocean A 130 m2 120 80 60 30 50
Ocean B 204 m2 200 140 120 40 90
Phòng Hội An 87 m2 100 30 25 30 30