Skip to main content

DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ SỰ KIỆN

Lên kế hoạch trước với

Trung tâm hội nghị và hội thảo - Các gói địa điểm tổ chức tiệc cưới

Đội ngũ chuyên viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của quý khách, góp phần kiến tạo những sự kiện thành công và đáng nhớ.

Phòng họp và hội nghị

Sức chứa: 50-400

Sức chứa

Loại phòng Diện tích Cocktail Phim Phòng học Hình chữ V Tiệc
Ocean Ballroom 335 m2 350 300 250 100 220
Ocean A 130 m2 120 80 60 30 50
Ocean B 204 m2 200 140 120 40 90
Phòng Hội An 87 m2 100 30 25 30 30

TIỆC CƯỚI

Sức chứa: 50-400

SỨC CHỨA

Loại phòng Diện tích Cocktail Phim Phòng học Hình chữ V Tiệc
Ocean Ballroom 335 m2 350 300 250 100 220
Ocean A 130 m2 120 80 60 30 50
Ocean B 204 m2 200 140 120 40 90
Phòng Hội An 87 m2 100 30 25 30 30